loader

Projekt roste doslova před očima!

Projekt Starokošířská Avenue postupuje i dále kupředu, a to na obou objektech. V objektu B je již zabetonovaný strop nad 2 nadzemním podlažím a na objektu A se úspěšně podařilo dohotovit monolitické práce v celém 2 podzemním podlaží. Souběžně s těmito pracemi také provádíme hutněné zásypy podél ul. Starokošířská a pracujeme na vjezdové rampě do 2PP.